Dontan
Provincial Police Station

สถานีตำรวจภูธรดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร


ประวัติความเป็นมาสถานีตำรวจภูธรดอนตาล

Mobirise
Mobirise

-พ.ศ.๒๕๐๖ ก่อตั้ง สภ.กิ่ง อ.ดอนตาล (เช่าที่ทำการ)
-พ.ศ.๒๕๑๐ มีที่ทำการ สภ.กิ่ง อ.ดอนตาล อาคารไม้ ๒ ชั้น
-พ.ศ.๒๕๒๘ ก่อสร้างอาคารครึ่งไม้ครึ่งปูน ๒ ชั้น  

สถานีตำรวจภูธรดอนตาลหลังใหม่ (พ.ศ.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน)

Mobirise
Mobirise
ที่อยู่

504 หมู่ 7
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล
จ.มุกดาหาร 49120

Follow Us
ติดต่อเรา
  • โทร : 042 - 689099
  • FAX : 042 - 689099
สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน
  • เหตุด่วน เหตุร้าย โทร 191
  • แจ้งอัคคีภัย 199
  • เรียกรถพยาบาล 1669
  • แจ้งรถหาย 1192
  • กองปราบปราม 1195
  • ศูนย์ประชาบดี แจ้งคนหาย 1300

Website was designed with Mobirise